Yayında olan ilanlar için verilen tekliflere ilan sahibi bakıyorsa her bir teklifin en başında işlemler menüsü bulunur.

Bu menüde aşağıdaki bağlantılar yer alacaktır.

- Ticari Profil

Bu bağlantıya tıklandığında teklifi veren üyenin ticari profili gösterilir. Ticari profil sadece aktif ilan ve teklife göre gösterilir. Bu bilgi herkese açık olmadığı gibi ilan sonlandıktan sonra ilan sahibi de bu bilgiyi göremez.

- Sil

İlan sahibi verilen teklifi değerlendirip, teklifi veren üyenin ticari profiline bakarak isterse silebilir. Ancak kural gereği en son teklif silinebilir. Böylece isterse ilan sahibi verilmiş tüm teklifleri silebilir. İlan sahibi bir teklifi sildikten sonra teklifi veren üyeye ait tüm teklifler silinir ve yeniden teklif vermesine izin verilmez.