Pazar yerindeki ilanlar için teklif modülü aktif edilenlere teklif verirken aşağıdaki şartlar kabul edilmiş sayılacaktır.

Bu sözleşmede teklif modülü aktif edilmiş ilanlara teklif verene "üye", teklif verilen ilan sahibine ise "ilan sahibi" denecektir.

- Verilen tekliften teklifi veren üye sorumludur.
- İlan sahibi verilen teklifleri değerlendirip isterse iptal ederek silebilir.
- İlan bittiğinde en yüksek teklifi veren üye ilanı kazanmış sayılır.
- İlanı kazanan üye teklif bedelini ödemezse ilan sahibi isterse diğer teklif verenler ile anlaşabilir.
- İlan kazanan üye ile ilan sahibi arasındaki ödeme ve hizmet teslimi işlemlerinde sorumluluk üye ve ilan sahibine aittir.
- Teklif verilirken bu sözleşme maddelerinin okunması ve kabul edilmesi gerekir.
- Bu maddeler zaman içinde ihtiyaca göre güncelleneceği için her teklif işleminde yeniden gözden geçirmek üyenin sorumluluğundadır.